Rikst van Dijk

Rikst (R.A. van Dijk, geboren 1989) is vanaf 1 januari 2013 werkzaam in onze praktijk in Marum.

Rikst is in 2012 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Na haar studie heeft ze de cursus medical taping gevolgd. Ook heeft ze zich door nascholing bekwaamd in de behandeling van bekkenproblemen rond de zwangerschap (methode Röst) in 2014.

In 2015 heeft Rikst ook de opleiding gevolgd voor de behandeling van myofasciale pijn klachten en triggerpoints. (praktijk NSA te Groningen)

Daarnaast heeft zij zich in 2015 bekwaamd in het toepassen van “Dry Needling” (DN).

Per september 2019 is Rikst gestart met de master bekkenfysiotherapie aan het SOMT te Amersfoort.

Natuurlijk staat Rikst ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.

BIG-registratienummer: 49915758804

Rikst is op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag werkzaam op de praktijk in Marum.

Mea_Fysio_Marum_Rikst.png