Betalingsvoorwaarden

De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van behandelingen bij Mea Fysio Marum. De declaratie wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.

Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur.

De facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Bij geen betaling wordt een 1ste aanmaning verzonden en een 2de aanmaning. Blijft ondanks de aanmaningen en inspanningen betaling uit, wordt de incasso in handen gegeven van een deurwaarder.